Föreningsmatchning

LÄS MER

Att vara aktiv i en förening tillsammans med personer som du delar ett intresse med kan vara oerhört givande. För en person som är nyanländ till Hofors och Sverige kan det vara ännu mera givande. Därför vill vi tillsammans med föreningslivet i Hofors enkelt erbjuda våra nyanlända denna möjlighet till en naturlig väg in i det svenska samhället. Detta kan dessutom bli ett gyllene tillfälle för er förening att hitta nya stjärnor, ledare, medlemmar och volontärer.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa