Uppsägning av plats inom förskola eller fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppsägningen ska vara kommunen tillhanda minst en månad före den dag placeringen önskar upphöra.
Avgift debiteras t o m uppsägningstidens slut oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

Information: Om förskoleplats/fritidshemsplats sägs upp men barnet återfår plats inom 90 dagar tas avgift ut för tiden däremellan. Uppsägningstid för plats i förskola/fritidshem är 1 månad. De 90 dagarna räknas från uppsägningsdatum, dvs när barnet/eleven inte längre har platsen kvar. (Undantag: Avgift enligt denna regel tas inte ut vid övergång från förskoleplats till fritidshemsplats när barnet börjar förskoleklass. Detta förutsatt att förskoleplatsen sägs upp i tid.)

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa