Uppsägning av plats inom förskola eller fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppsägningen ska vara kommunen tillhanda minst en månad före den dag placeringen önskar upphöra. Avgift debiteras t o m uppsägningstidens slut oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa