Boka tid för att bekräfta faderskap/föräldraskap för föräldrar som bor tillsammans

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Faderskap/föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskapet/föräldraskapet fastställas.

I samband med att ett barn till ogifta föräldrar föds får kommunen information om det ifrån folkbokföringen. Handläggare på familjerätten skickar då ut ett brev till modern där hon ombeds att kontakta familjerätten, därefter görs det upp en tid för att träffa en handläggare på familjerätten och skriva under handlingarna.

Besöket till Familjerätten kan bokas in max 3 månader före barnets födelse.

Det går att boka via telefon eller e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa