Beställ arbetsgivar - eller tjänstgöringsintyg

LÄS MER

Denna tjänst gäller ej arbetsgivarintyg om inkomst eller schema till förskola/skola.

 

Här kan du som arbetar eller har arbetat i Hofors kommun beställa arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg. Intygsbeställningarna behandlas i den ordning de kommer in. Handläggningstiden är upp till 14 dagar.

Är du förskollärare eller lärare och har eller har haft en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning i Hofors kommun? Beställ ett tjänstgöringsintyg via nedanstående formulär. Ange att tjänstgöringsintyget avser lärarlegitimation under "övriga upplysningar". Lönekontoret handlägger dessa löpande.

Arbetsgivarintyg
Arbetsgivarintyget innehåller uppgifter bland annat om hur mycket och när du har arbetat, vilken lön du haft och varför arbetet upphörde. Arbetsgivarintyg utfärdas endast till A-kassan och utfärdas i normalfallet för 1 år tillbaka.
Arbetsgivarintyg kan inte utfärdas framåt i tiden, utan endast för tid som du har arbetat.

Tjänstgöringsintyg
Tjänstgöringsintyget innehåller uppgifter om anställningstid och befattning. Ett tjänstgöringsintyg används för att styrka meriter till exempel vid ansökan om arbete, utbildning eller för lärarlegitimation.

Tjänstgöringsintyg för lärarlegitimation
Ett tjänstgöringsintyg där det framgår att du arbetat som lärare alt. förskollärare under minst ett år på heltid eller motsvarande. Det ska framgå i vilken skolform du arbetat samt i vilken omfattning. Om du arbetar halvtid ska tjänstgöringsintyget skrivas för två år. Det viktiga är att intyget styrker minst ett års heltidsanställning eller motsvarande, inte att alla anställningstider är med. 

Frågor om e-tjänsten

Personalfunktionen
0290-290 00

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa