Förskoleplats, Anmälan till

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla ditt barn till plats på förskola.
Om barnet har två vårdnadshavare måste båda signera innan anmälan kan skickas in.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa