Förskoleplats, Ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om förskoleplats till ditt barn.
Om barnet har två vårdnadshavare måste båda signera innan ansökan kan skickas in.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa