Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn & Utbildning (11)

  Boende & Miljö (69)

  • Attefallsåtgärder, anmälan om

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla attefallsåtgärder.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla attefallsåtgärder.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Befrielse från avgift för hushållsavfall, ansökan om

   Här kan du hämta blankett för ansökan om befrielse från avgift för hushållsavfall. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för ansökan om befrielse från avgift för hushållsavfall. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Blomlådor som farthinder, ansökan om

   Här kan du hämta blankett för ansökan om blomlådor som farthinder.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för ansökan om blomlådor som farthinder.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Bostadsanpassningsbidrag, ansökan om

   använd den här tjänsten för att ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   använd den här tjänsten för att ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Bygglov för nytt bostadshus

   När man bygger ett nytt enbostadshus, parhus, flerbostadshus med flera så delas bygglovsprocessen upp i tre steg. Det är bygglov, tekniskt samråd och starbesked. Detta gäller även större tillbyggnader och andra byggnationer som stora lagerhallar, affärslokaler i handelsområden, idrottshallar med mera.

   (sidan öppnas på sandviken.se)

   När man bygger ett nytt enbostadshus, parhus, flerbostadshus med flera så delas bygglovsprocessen upp i tre steg. Det är bygglov, tekniskt samråd och starbesked. Detta gäller även större tillbyggnader och andra byggnationer som stora lagerhallar, affärslokaler i handelsområden, idrottshallar med mera.

   (sidan öppnas på sandviken.se)

  • Bygglov för skylt och ljusanordning, ansökan om

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om om bygglov för skylt och ljusanordning.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om om bygglov för skylt och ljusanordning.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Bygglov, ansökan om

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om bygglov.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om bygglov.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Cistern, anmälan om installation eller som tagits ur bruk

   Här kan du hämta blankett för att anmäla om en cisterninstallation eller om en cistern tagits ur bruk.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för att anmäla om en cisterninstallation eller om en cistern tagits ur bruk.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Detaljplan, lämna synpunkter på

   Använd den här e-tjänsten för att lämna synpunkter på detaljplaner.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att lämna synpunkter på detaljplaner.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Dispens för gödselspridning, ansökan om

   Här kan du hämta blankett för ansökan om dispens för gödselspridning. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för ansökan om dispens för gödselspridning. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Egen VA-utredning

   Använd den här e-tjänsten för att redovisa en VA-utredning till din kommande byggnation.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att redovisa en VA-utredning till din kommande byggnation.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp, ansökan om

   Här kan du hämta blankett för ansökan om eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för ansökan om eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Enskild avloppsanläggning, ansökan

   Använd denna e-tjänst för att ansöka eller anmäla ny egen (enskild) avloppsanläggning, ändra en befintlig eller hämta utförandeintyg för egen eller gemensam, enskild avloppsanordning.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd denna e-tjänst för att ansöka eller anmäla ny egen (enskild) avloppsanläggning, ändra en befintlig eller hämta utförandeintyg för egen eller gemensam, enskild avloppsanordning.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Förhandsbesked, ansökan om

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om förhandsbesked.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om förhandsbesked.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Förorening, anmäl upptäckt

   Här kan du hämta blankett för anmälan av upptäckt förorening. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för anmälan av upptäckt förorening. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, anmälan om

   Här kan du anmäla försäljning utav elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du anmäla försäljning utav elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Gränsutvisning, beställning av

   Använd den här e-tjänsten för beställning av gränsutvisning.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för beställning av gränsutvisning.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Gästrike Återvinnare, beställ trädgårds­abonnemang

   Under trädgårdssäsongen kan Gästrike Återvinnare hämta smått trädgårdsavfall hemma hos dig.

   Under trädgårdssäsongen kan Gästrike Återvinnare hämta smått trädgårdsavfall hemma hos dig.

  • Gästrike Återvinnare, fritidshus

   Här kan du med fritidshus anmäla uppehåll i tömning och beställa extra hämtning hos Gästrike Återvinnare.

   Här kan du med fritidshus anmäla uppehåll i tömning och beställa extra hämtning hos Gästrike Återvinnare.

  • Gästrike Återvinnare, latrin

   Här kan du beställa extra tömning av latrin hos Gästrike Återvinnare.

   Här kan du beställa extra tömning av latrin hos Gästrike Återvinnare.

  • Gästrike Återvinnare, slamtömning

   Här kan du beställa extra tömning och förlänga tömningsintervall av slam hos Gästrike Återvinnare.

   Här kan du beställa extra tömning och förlänga tömningsintervall av slam hos Gästrike Återvinnare.

  • Gästrike Återvinnare, sophämtning

   Här finns olika tjänster kring sophämtning hos Gästrike Återvinnare.

   Här finns olika tjänster kring sophämtning hos Gästrike Återvinnare.

  • Hygienisk behandling eller bassängbad, anmälan

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om hygienisk behandling eller bassängbad.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om hygienisk behandling eller bassängbad.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Inglasning av uteplats, ansökan om

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om bygglov för inglasad uteplats/altan. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om bygglov för inglasad uteplats/altan. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Jordbruk, anmälan om

   Här kan du hämta blankett för anmälan om jordbruk. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för anmälan om jordbruk. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Kartinformation/kartutdrag, beställning av

   Använd den här e-tjänsten för att beställa kartinformation/kartutdrag.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att beställa kartinformation/kartutdrag.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Klagomål på livsmedelshantering, anmäl

   Här kan du lämna klagomål som rör brister på butiker, restauranger, skolkök och andra livsmedelsverksamheter.

   (Sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du lämna klagomål som rör brister på butiker, restauranger, skolkök och andra livsmedelsverksamheter.

   (Sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Kontrollansvarig

   Tjänsten används endast för att komplettera befintligt ärende med anmälan om kontrollansvarig. Använd e-tjänsten Bygglov för att göra en fullständigt bygglovsansökan.

   (Sidan öppnas på Sandviken.se)

   Tjänsten används endast för att komplettera befintligt ärende med anmälan om kontrollansvarig. Använd e-tjänsten Bygglov för att göra en fullständigt bygglovsansökan.

   (Sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Köldmedieanläggning, nyinstallation eller ändring

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla nyinstallation eller ändring av köldmedieanläggning.

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla nyinstallation eller ändring av köldmedieanläggning.

  • Lagring av avfall, anmälan om

   Här kan du hämta blankett för anmälan om lagring av avfall. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för anmälan om lagring av avfall. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Lagring av farligt avfall, anmälan om

   Här kan du hämta blankett för anmälan om lagring av farligt avfall. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för anmälan om lagring av farligt avfall. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Lägenhetsregistret, inlämnande av uppgifter

   Använd den här e-tjänsten för att skicka in uppgifter till lägenhetsregistret.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att skicka in uppgifter till lägenhetsregistret.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Marklov, ansökan om

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om marklov.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om marklov.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Matförgiftning, anmälan om

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla misstänkt matförgiftning.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla misstänkt matförgiftning.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Miljöfarlig verksamhet, anmälan om

   Här kan du hämta blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se) 

   Här kan du hämta blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se) 

  • Miljöfarlig verksamhet, anmälan om övertagande

   Här kan du hämta blankett för anmälan om övertagande av miljöfarlig verksamhet. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för anmälan om övertagande av miljöfarlig verksamhet. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Mätningstjänst, beställning av

   Använd den här e-tjänsten för beställning av mätningstjänst.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för beställning av mätningstjänst.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Nedgrävning av häst, anmälan

   Använd den här e-tjänsten för anmälan av nedgrävning av häst.

   (Sidan öppnas på sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för anmälan av nedgrävning av häst.

   (Sidan öppnas på sandviken.se)

  • Nybyggnadskarta, beställning av

   Använd den här e-tjänsten för beställning av nybyggnadskarta.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för beställning av nybyggnadskarta.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Parkeringstillstånd, ansökan om

   Här kan du hämta blankett för ansökan om parkeringstillstånd. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för ansökan om parkeringstillstånd. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Planarkivet

   Vill du veta hur mycket av din fastighet som får bebyggas?
   Nu kan du se detaljplaner på webben.

   Vill du veta hur mycket av din fastighet som får bebyggas?
   Nu kan du se detaljplaner på webben.

  • Planbesked, begäran om

   Använd den är e-tjänsten för begäran om planbesked.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den är e-tjänsten för begäran om planbesked.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Radonkarta, beställning av mätvärde

   Använd den här e-tjänsten för att beställa mätvärde för radon.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att beställa mätvärde för radon.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Reparationsbidrag samt service och besiktning, ansök om

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om reparationsbidrag samt service och besiktning vid bostadsanpassning.

   (Sidan öppnas på sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om reparationsbidrag samt service och besiktning vid bostadsanpassning.

   (Sidan öppnas på sandviken.se)

  • Rivningslov, ansökan om

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om rivningslov.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om rivningslov.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Rondellutsmyckning E16

   Vad representerar Hofors?

   Din åsikt är viktig för oss och du kan bidra till att utsmycka den nya genomfarten.

   Vad representerar Hofors?

   Din åsikt är viktig för oss och du kan bidra till att utsmycka den nya genomfarten.

  • Solarieverksamhet, anmälan om

   Här kan du hämta blankett för anmälan om solarieverksamhet. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för anmälan om solarieverksamhet. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Sortering och krossning, anmälan om

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla om sortering och krossning, miljöfarlig verksamhet.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla om sortering och krossning, miljöfarlig verksamhet.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Starta skola eller förskola, anmälan

   Använd denna e-tjänst för att ansöka om att starta skola eller förskola.

   (sidan öppnas på sandviken.se)

   Använd denna e-tjänst för att ansöka om att starta skola eller förskola.

   (sidan öppnas på sandviken.se)

  • Strandskyddsdispens, ansökan om

   Här kan du hämta blankett för ansökan om strandskyddsdispens. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för ansökan om strandskyddsdispens. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Störning, anmälan av

   Med den här tjänsten kan du anmäla om du störs i din boendemiljö eller i offentliga lokaler.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Med den här tjänsten kan du anmäla om du störs i din boendemiljö eller i offentliga lokaler.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Svartbygge och ovårdad tomt/byggnad, anmäl

   Här kan du anmäla följande

   Olovligt byggandeOvårdade byggnaderOvårdad tomt, Skymd sikt i trafik, Brott mot strandskydd

   (Sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du anmäla följande

   Olovligt byggandeOvårdade byggnaderOvårdad tomt, Skymd sikt i trafik, Brott mot strandskydd

   (Sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Tekniska åtgärder, anmälan om

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla tekniska åtgärder.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla tekniska åtgärder.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område, ansökan om

   Här kan du hämta blankett för ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område.

   (sidan öppnas på Sandviken.se) 

   Här kan du hämta blankett för ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område.

   (sidan öppnas på Sandviken.se) 

  • Torrtoalett och/eller latrin/urinkompostering, anmälan av

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla torrtoalett, latrinkompostering eller urinseparering.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla torrtoalett, latrinkompostering eller urinseparering.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Underrättelse om medelstora förbränningsanläggningar

   Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

   Verksamheter som driver eller tänker driva en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen. Du gör detta via den här e-tjänsten. Anläggningen kommer sedan att registreras av tillsynsmyndigheten.

   (Sidan öppnas på sandviken.se )

   Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

   Verksamheter som driver eller tänker driva en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen. Du gör detta via den här e-tjänsten. Anläggningen kommer sedan att registreras av tillsynsmyndigheten.

   (Sidan öppnas på sandviken.se )

  • Uppläggning av muddermassor, anmälan om

   Här kan du hämta blankett för anmälan om uppläggning av muddermassor. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för anmälan om uppläggning av muddermassor. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Utstakning, beställning av

   Använd den här e-tjänsten för beställning av utstakning.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för beställning av utstakning.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Utstakning/lägeskontroll i egen regi, ansökan om

   Använd den här tjänsten för att ansöka om utsättning/lägeskontroll i egen regi.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här tjänsten för att ansöka om utsättning/lägeskontroll i egen regi.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Var med och påverka Hofors kommuns nya översiktsplan

   Använd den här e-tjänsten för att lämna synpunkter till Hofors kommuns nya översiktsplan.

   Använd den här e-tjänsten för att lämna synpunkter till Hofors kommuns nya översiktsplan.

  • Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för åtgärder

   Här kan du hämta blankett för ansökan om tillstånd för åtgärder i vattenskyddsområde.

   (sidan öppnas på Sandviken.se) 

   Här kan du hämta blankett för ansökan om tillstånd för åtgärder i vattenskyddsområde.

   (sidan öppnas på Sandviken.se) 

  • Värmepump, anmälan/ansökan

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla/ansöka om värmepump.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla/ansöka om värmepump.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

   Den här e-tjänsten gäller för dig som avser använda växtskyddsmedel för verksamhet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

    

   (Sidan öppnas på sandviken.se)

   Den här e-tjänsten gäller för dig som avser använda växtskyddsmedel för verksamhet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

    

   (Sidan öppnas på sandviken.se)

  • Återställningsbidrag bostadsanpassning, ansökan om

   Fastighetsägare till flerbostadshus kan söka bidrag för att återställa en bostad eller fastighet när anpassningar gjorts med bostadsanpassning som inte längre behövs.

   Du som äger en villa eller ett småhus kan inte få bidrag för återställning av gjorda anpassningar.

   (Sidan öppnas på sandviken.se)

   Fastighetsägare till flerbostadshus kan söka bidrag för att återställa en bostad eller fastighet när anpassningar gjorts med bostadsanpassning som inte längre behövs.

   Du som äger en villa eller ett småhus kan inte få bidrag för återställning av gjorda anpassningar.

   (Sidan öppnas på sandviken.se)

  • Återvinning av avfall för anläggningsändamål, anmälan om

   Här kan du hämta blankett för anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se) 

   Här kan du hämta blankett för anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se) 

  • Övergivet fordon, anmälan om

   Använd den här e-tjänsten för att göra en anmälan om övergivet fordon på en plats som allmänheten har tillträde till.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att göra en anmälan om övergivet fordon på en plats som allmänheten har tillträde till.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  Intern e-tjänst (1)

  Kommun & Politik (3)

  Kultur & Fritid (3)

  Näringsliv (14)

  Stöd & Omsorg (11)

  Övriga E-tjänster (3)