Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn & Utbildning (9)

  Visa allaVisa färre

  Boende & Miljö (67)

  • Attefallsåtgärder, anmälan om

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla attefallsåtgärder.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla attefallsåtgärder.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Avloppsanläggning, anmäla/ansökan om inrättande/ändring av

   Här kan du hämta blankett för anmälan/ansökan om inrättande/ändring av avloppsanläggning. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för anmälan/ansökan om inrättande/ändring av avloppsanläggning. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Befrielse från avgift för hushållsavfall, ansökan om

   Här kan du hämta blankett för ansökan om befrielse från avgift för hushållsavfall. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för ansökan om befrielse från avgift för hushållsavfall. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Blomlådor som farthinder, ansökan om

   Här kan du hämta blankett för ansökan om blomlådor som farthinder.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för ansökan om blomlådor som farthinder.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Bostadsanpassningsbidrag, ansökan om

   använd den här tjänsten för att ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   använd den här tjänsten för att ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Bygglov för skylt och ljusanordning, ansökan om

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om om bygglov för skylt och ljusanordning.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om om bygglov för skylt och ljusanordning.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Bygglov, ansökan om

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om bygglov.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om bygglov.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Cistern, anmälan om installation eller som tagits ur bruk

   Här kan du hämta blankett för att anmäla om en cisterninstallation eller om en cistern tagits ur bruk.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för att anmäla om en cisterninstallation eller om en cistern tagits ur bruk.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Detaljplan, lämna synpunkter på

   Använd den här e-tjänsten för att lämna synpunkter på detaljplaner.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att lämna synpunkter på detaljplaner.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Dispens för gödselspridning, ansökan om

   Här kan du hämta blankett för ansökan om dispens för gödselspridning. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för ansökan om dispens för gödselspridning. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Dricksvattenanläggning, anmälan om registrering

   Här kan du hämta blankett för anmälan om registrering av dricksvattenanläggning.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för anmälan om registrering av dricksvattenanläggning.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp, ansökan om

   Här kan du hämta blankett för ansökan om eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för ansökan om eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Eldstad/rökkanal, anmälan om

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla nyinstallation/ändring av eldstad/rökkanal.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla nyinstallation/ändring av eldstad/rökkanal.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Fixa min gata

   Denna e-tjänst länkas direkt till fixamingata.se som drivs av föreningen Sambruk (se mer i nästa steg)

   (E-tjänsten öppnas på extern webbplats)

   Denna e-tjänst länkas direkt till fixamingata.se som drivs av föreningen Sambruk (se mer i nästa steg)

   (E-tjänsten öppnas på extern webbplats)

  • Förhandsbesked, ansökan om

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om förhandsbesked.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om förhandsbesked.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Förorening, anmäl upptäckt

   Här kan du hämta blankett för anmälan av upptäckt förorening. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för anmälan av upptäckt förorening. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, anmälan om

   Här kan du anmäla försäljning utav elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du anmäla försäljning utav elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Gränsutvisning, beställning av

   Använd den här e-tjänsten för beställning av gränsutvisning.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för beställning av gränsutvisning.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Gästrike Återvinnare, fritidshus

   Här kan du med fritidshus anmäla uppehåll i tömning och beställa extra hämtning hos Gästrike Återvinnare.

   Här kan du med fritidshus anmäla uppehåll i tömning och beställa extra hämtning hos Gästrike Återvinnare.

  • Gästrike Återvinnare, latrin

   Här kan du beställa extra tömning av latrin hos Gästrike Återvinnare.

   Här kan du beställa extra tömning av latrin hos Gästrike Återvinnare.

  • Gästrike Återvinnare, slamtömning

   Här kan du beställa extra tömning och förlänga tömningsintervall av slam hos Gästrike Återvinnare.

   Här kan du beställa extra tömning och förlänga tömningsintervall av slam hos Gästrike Återvinnare.

  • Gästrike Återvinnare, sophämtning

   Här finns olika tjänster kring sophämtning hos Gästrike Återvinnare.

   Här finns olika tjänster kring sophämtning hos Gästrike Återvinnare.

  • Hygienisk behandling eller bassängbad, anmälan

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om hygienisk behandling eller bassängbad.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd denna e-tjänst för att anmäla om hygienisk behandling eller bassängbad.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Inglasning av uteplats, ansökan om

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om bygglov för inglasad uteplats/altan. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om bygglov för inglasad uteplats/altan. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Jordbruk, anmälan om

   Här kan du hämta blankett för anmälan om jordbruk. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för anmälan om jordbruk. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Kartinformation/kartutdrag, beställning av

   Använd den här e-tjänsten för att beställa kartinformation/kartutdrag.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att beställa kartinformation/kartutdrag.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Klagomål på livsmedelshantering, anmäl

   Här kan du lämna klagomål som rör brister på butiker, restauranger, skolkök och andra livsmedelsverksamheter.

   (Sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du lämna klagomål som rör brister på butiker, restauranger, skolkök och andra livsmedelsverksamheter.

   (Sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Lagring av avfall, anmälan om

   Här kan du hämta blankett för anmälan om lagring av avfall. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för anmälan om lagring av avfall. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Lagring av farligt avfall, anmälan om

   Här kan du hämta blankett för anmälan om lagring av farligt avfall. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för anmälan om lagring av farligt avfall. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Livsmedelsanläggning, anmälan

   Använd den här e-tjänsten för att registrera livsmedelsverksamhet.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att registrera livsmedelsverksamhet.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Lägenhetsregistret, inlämnande av uppgifter

   Använd den här e-tjänsten för att skicka in uppgifter till lägenhetsregistret.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att skicka in uppgifter till lägenhetsregistret.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Marklov, ansökan om

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om marklov.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om marklov.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Matförgiftning, anmälan om

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla misstänkt matförgiftning.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla misstänkt matförgiftning.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Miljöfarlig verksamhet, anmälan om

   Här kan du hämta blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se) 

   Här kan du hämta blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se) 

  • Miljöfarlig verksamhet, anmälan om övertagande

   Här kan du hämta blankett för anmälan om övertagande av miljöfarlig verksamhet. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för anmälan om övertagande av miljöfarlig verksamhet. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Mätningstjänst, beställning av

   Använd den här e-tjänsten för beställning av mätningstjänst.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för beställning av mätningstjänst.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Nedgrävning av häst, anmälan

   Använd den här e-tjänsten för anmälan av nedgrävning av häst.

   (Sidan öppnas på sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för anmälan av nedgrävning av häst.

   (Sidan öppnas på sandviken.se)

  • Nybyggnadskarta, beställning av

   Använd den här e-tjänsten för beställning av nybyggnadskarta.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för beställning av nybyggnadskarta.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Parkeringstillstånd, ansökan om

   Här kan du hämta blankett för ansökan om parkeringstillstånd. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för ansökan om parkeringstillstånd. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Planbesked, begäran om

   Använd den är e-tjänsten för begäran om planbesked.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den är e-tjänsten för begäran om planbesked.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Radonkarta, beställning av mätvärde

   Använd den här e-tjänsten för att beställa mätvärde för radon.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att beställa mätvärde för radon.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Reparationsbidrag samt service och besiktning, ansök om

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om reparationsbidrag samt service och besiktning vid bostadsanpassning.

   (Sidan öppnas på sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om reparationsbidrag samt service och besiktning vid bostadsanpassning.

   (Sidan öppnas på sandviken.se)

  • Rivningslov, ansökan om

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om rivningslov.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att ansöka om rivningslov.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Rondellutsmyckning E16

   Vad representerar Hofors?

   Din åsikt är viktig för oss och du kan bidra till att utsmycka den nya genomfarten.

   Vad representerar Hofors?

   Din åsikt är viktig för oss och du kan bidra till att utsmycka den nya genomfarten.

  • Solarieverksamhet, anmälan om

   Här kan du hämta blankett för anmälan om solarieverksamhet. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för anmälan om solarieverksamhet. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Sortering och krossning, anmälan om

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla om sortering och krossning, miljöfarlig verksamhet.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla om sortering och krossning, miljöfarlig verksamhet.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Starta skola eller förskola, anmälan

   Använd denna e-tjänst för att ansöka om att starta skola eller förskola.

   (sidan öppnas på sandviken.se)

   Använd denna e-tjänst för att ansöka om att starta skola eller förskola.

   (sidan öppnas på sandviken.se)

  • Strandskyddsdispens, ansökan om

   Här kan du hämta blankett för ansökan om strandskyddsdispens. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för ansökan om strandskyddsdispens. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Störning, anmälan av

   Med den här tjänsten kan du anmäla om du störs i din boendemiljö eller i offentliga lokaler.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Med den här tjänsten kan du anmäla om du störs i din boendemiljö eller i offentliga lokaler.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Tekniska åtgärder, anmälan om

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla tekniska åtgärder.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla tekniska åtgärder.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område, ansökan om

   Här kan du hämta blankett för ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område.

   (sidan öppnas på Sandviken.se) 

   Här kan du hämta blankett för ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område.

   (sidan öppnas på Sandviken.se) 

  • Torrtoalett och/eller latrin/urinkompostering, anmälan av

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla torrtoalett, latrinkompostering eller urinseparering.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla torrtoalett, latrinkompostering eller urinseparering.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Underrättelse om medelstora förbränningsanläggningar

   Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

   Verksamheter som driver eller tänker driva en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen. Du gör detta via den här e-tjänsten. Anläggningen kommer sedan att registreras av tillsynsmyndigheten.

   (Sidan öppnas på sandviken.se )

   Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

   Verksamheter som driver eller tänker driva en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen. Du gör detta via den här e-tjänsten. Anläggningen kommer sedan att registreras av tillsynsmyndigheten.

   (Sidan öppnas på sandviken.se )

  • Uppläggning av muddermassor, anmälan om

   Här kan du hämta blankett för anmälan om uppläggning av muddermassor. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du hämta blankett för anmälan om uppläggning av muddermassor. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Utstakning, beställning av

   Använd den här e-tjänsten för beställning av utstakning.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för beställning av utstakning.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Utstakning/lägeskontroll i egen regi, ansökan om

   Använd den här tjänsten för att ansöka om utsättning/lägeskontroll i egen regi.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här tjänsten för att ansöka om utsättning/lägeskontroll i egen regi.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Var med och påverka Hofors kommuns nya översiktsplan

   Använd den här e-tjänsten för att lämna synpunkter till Hofors kommuns nya översiktsplan.

   Använd den här e-tjänsten för att lämna synpunkter till Hofors kommuns nya översiktsplan.

  • Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för åtgärder

   Här kan du hämta blankett för ansökan om tillstånd för åtgärder i vattenskyddsområde.

   (sidan öppnas på Sandviken.se) 

   Här kan du hämta blankett för ansökan om tillstånd för åtgärder i vattenskyddsområde.

   (sidan öppnas på Sandviken.se) 

  • Värmepump, anmälan/ansökan

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla/ansöka om värmepump.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att anmäla/ansöka om värmepump.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

   Den här e-tjänsten gäller för dig som avser använda växtskyddsmedel för verksamhet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

    

   (Sidan öppnas på sandviken.se)

   Den här e-tjänsten gäller för dig som avser använda växtskyddsmedel för verksamhet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

    

   (Sidan öppnas på sandviken.se)

  • Årsrapporter miljö

   Här hittar du årsrapporter som Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har förelagt en del verksamheter att lämna.

   (sidan öppnas på Sandviken.se) 

   Här hittar du årsrapporter som Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har förelagt en del verksamheter att lämna.

   (sidan öppnas på Sandviken.se) 

  • Återställningsbidrag bostadsanpassning, ansökan om

   Fastighetsägare till flerbostadshus kan söka bidrag för att återställa en bostad eller fastighet när anpassningar gjorts med bostadsanpassning som inte längre behövs.

   Du som äger en villa eller ett småhus kan inte få bidrag för återställning av gjorda anpassningar.

   (Sidan öppnas på sandviken.se)

   Fastighetsägare till flerbostadshus kan söka bidrag för att återställa en bostad eller fastighet när anpassningar gjorts med bostadsanpassning som inte längre behövs.

   Du som äger en villa eller ett småhus kan inte få bidrag för återställning av gjorda anpassningar.

   (Sidan öppnas på sandviken.se)

  • Återvinning av avfall för anläggningsändamål, anmälan om

   Här kan du hämta blankett för anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se) 

   Här kan du hämta blankett för anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se) 

  • Övergivet fordon, anmälan om

   Använd den här e-tjänsten för att göra en anmälan om övergivet fordon på en plats som allmänheten har tillträde till.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Använd den här e-tjänsten för att göra en anmälan om övergivet fordon på en plats som allmänheten har tillträde till.

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  Visa allaVisa färre

  Kommun & Politik (3)

  Kultur & Fritid (1)

  Näringsliv (2)

  Stöd & Omsorg (12)

  • Boka tid för att bekräfta faderskap/föräldraskap för föräldrar som bor tillsammans

   Använd den här e-tjänsten för att boka tid för att bekräfta faderskap/föräldraskap där båda föräldrarna bor tillsammans.

   Använd den här e-tjänsten för att boka tid för att bekräfta faderskap/föräldraskap där båda föräldrarna bor tillsammans.

  • Budget- och skuldrådgivning - underlag för att få besökstid

   Ansökan om besökstid för budget- och skuldrådgivning. 

   (sidan öppnas på Gävle.se)

   Ansökan om besökstid för budget- och skuldrådgivning. 

   (sidan öppnas på Gävle.se)

  • Famijerådgivningen - kontakt

   Här kan du kontakta familjerådgivningen för att få en tid för rådgivning, tjänsten kräver e-legitimation.

   (sidan öppnas på Gävle.se)

   Här kan du kontakta familjerådgivningen för att få en tid för rådgivning, tjänsten kräver e-legitimation.

   (sidan öppnas på Gävle.se)

  • Föreningsmatchning

   Nyanlända matchas med lokal förening efter intresse.

   Aktuell person deltar i aktiviteter i föreningen enligt överenskommelse och gör detta på sin fritid. Tänk på att det kan dröja ett tag innan vi hittat en möjlig matchning. Ni kontaktas då av handläggare på Hofors kommun

   Nyanlända matchas med lokal förening efter intresse.

   Aktuell person deltar i aktiviteter i föreningen enligt överenskommelse och gör detta på sin fritid. Tänk på att det kan dröja ett tag innan vi hittat en möjlig matchning. Ni kontaktas då av handläggare på Hofors kommun

  • God man, intresseanmälan

   Här kan du lämna en intresseanmälan om du vill bli god man. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du lämna en intresseanmälan om du vill bli god man. 

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Komplettering av pågående ärende hos överförmyndarenheten

   Här kan du som god man/ställföreträdare/förälder skicka handlingar, på ett säkert sätt, gällande huvudman/omyndig i ett pågående handläggningsärende.

   (Sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du som god man/ställföreträdare/förälder skicka handlingar, på ett säkert sätt, gällande huvudman/omyndig i ett pågående handläggningsärende.

   (Sidan öppnas på Sandviken.se)

  • Språkvän

   Språkvän

   Aktiviteten språkvän är ett sätt att få nyanlända och tidigare Hoforsbor att träffas och prata med varandra. Syftet är att våra nyanlända snabbare ska lära sig både det svenska språket och de sociala koderna.
   Detta underlättar integrationen, förebygger fördomar och bidrar till ett Hofors där alla kan känna sig trygga och delaktiga.

   Språkvän

   Aktiviteten språkvän är ett sätt att få nyanlända och tidigare Hoforsbor att träffas och prata med varandra. Syftet är att våra nyanlända snabbare ska lära sig både det svenska språket och de sociala koderna.
   Detta underlättar integrationen, förebygger fördomar och bidrar till ett Hofors där alla kan känna sig trygga och delaktiga.

  • Uttag från barns spärrade konto, ansökan om

   Här kan du som förmyndare använda e-tjänst för att ansöka om uttag av pengar från ett barns spärrade konto.

   (öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du som förmyndare använda e-tjänst för att ansöka om uttag av pengar från ett barns spärrade konto.

   (öppnas på Sandviken.se)

  • Uttag från vuxens spärrade konto, ansökan om

   Här kan du ansöka om uttag från ett spärrat konto som tillhör en vuxen huvudman

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

   Här kan du ansöka om uttag från ett spärrat konto som tillhör en vuxen huvudman

   (sidan öppnas på Sandviken.se)

  Visa allaVisa färre

  Övriga E-tjänster (2)