Medborgarförslag till kommunen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om medborgarförslag

Vem kan lämna medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Hofors kommun får lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Ditt förslag kan handla om hur du tycker att kommunens verksamheter ska vara. Kanske vill du ändra på något som kommunen har ansvar för.

Tänk på att medborgarförslaget inte får ta upp mer än ett ämne och att ditt förslag ska vara tydligt. Förslaget får inte handla om ärenden som rör enskilda personer eller myndighetsutövning som exempelvis ansökan om ekonomiskt bistånd eller bygglov.
 

Om ditt medborgarförslag tydligt är ett verkställighetsärende (som exempelvis löpande underhåll eller ärenden som handläggs enligt speciallagstiftning) överlämnas förslaget direkt till ansvarig nämnd eller verksamhet. Du blir då meddelad om att ditt förslag överlämnats.

Hur lämnar du in ditt medborgarförslag?

Om du vill lämna ett medborgarförslag kan du antingen skicka in ditt förslag via vår E-tjänst eller skriva ut en blankett som du fyller i och skickar till Kommunkansliet, Hofors kommun, 813 81 Hofors.  
 

Ditt förslag ska vara skriftligt, undertecknat (med namnförtydligande) samt ange adress och telefonnummer eller e-postadress till dig som lämnat in förslaget. Lämnar du in ett medborgarförslag genom vår E-tjänst skriver du under med ditt Bank-ID.
 

Om du lämnar in ditt förslag senast klockan 12.00 14 dagar innan fullmäktige sammanträder hanteras ditt förslag på det sammanträdet. Annars kommer det presenteras på nästa sammanträde.
 

Om du skulle vilja det kan du få presentera ditt förslag inför fullmäktige.

När kan du förvänta dig ett besked?

Hofors kommun strävar efter att ditt medborgarförslag ska vara färdigbehandlat inom ett år från och med att förslaget presenterats för fullmäktige. När ditt förslag har beretts färdigt och beslut ska fattas blir du underrättad om detta.
 

Ditt förslag blir en offentlig handling

När du lämnar in ett förslag så blir det en offentlig handling. Detta betyder att vem som helst får läsa ditt förslag.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa