Rondellutsmyckning E16

LÄS MER

Utsmyckning av rondell och cirkulationsplats

Vad representerar Hofors?

Under hösten 2021 planerar Trafikverket att påbörja arbetet med ombyggnationen av E16 och genomfarten i Hofors. Upprustningen och ombyggnationen ger möjlighet till att utsmycka både rondell och cirkulationsplats.

Din åsikt är viktig för oss och du kan bidra till att utsmycka den nya genomfarten.

Nu vänder vi oss till dig

Vad representerar Hofors och vad skulle du vilja se i en rondell eller cirkulationsplats här?

Skicka dina synpunkter och förslag till hofors.kommun@hofors.se eller via denna e-tjänst  (Rondellutsmyckning E16.)

Det finns vissa bestämmelser för vad som får finnas i en rondell eller cirkulationsplats.

Kriterier från trafikverket:

  • Anordningen ska dels kunna gå att tas bort vid dispenstransporter då det går många sådana transporter längs med denna sträcka. Vidare ska den även vara placerad i rondellytans centrum och vara väl förankrad så att den står på plats, men samtidigt ska det även vara eftergivligt så att det vid en påkörning lossnar eller böjer sig.
  • Eventuell belysning ska även riktas på ett sådant sätt att trafikanterna på de anslutande vägarna i cirkulationsplatsen inte bländas.
  • Andra kriterier är att det inte får efterlikna vägvisning, inga pilar, eventuell text ska vara tydlig att se och vara kort och koncis, det får inte finnas några webbadresser eller telefonnummer. Den får inte heller vara högre än rondellytans radie. Måtten att hålla sig inom är 3,5 m i diameter

Vi behöver ditt förslag senast den 31 mars.

Inkomna förslag kommer att granskas och beredas för att sedan presenteras till kommunstyrelsen för beslut.

Kontakt:

Liliana Sultana

Liliana.sultana@hofors.se

070-042 54 47

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa