Inkomstintyg Hofors kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa inkomstuppgifter eller intyg om anställning och preliminär årsinkomst från Hofors kommun.

Handläggningstiden är upp till 10 arbetsdagar.

Inkomstuppgift.
Inkomstuppgift innehåller uppgifter om din årsinkomst som bl.a. grundlön, årsarbetstid och när lönen gäller ifrån.
OB/ jourersättning och övertidsarbete beräknas tolv månader bakåt. Försäkringskassan brukar begära dessa uppgifter för att beräkna sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Intyg om anställning och preliminär årsinkomst.
Intyg om anställning och preliminär årsinkomst används för att styrka anställning och preliminär årsinkomst. Intyget kan t.ex. din bank eller Försäkringskassan efterfråga för beräkning av bostadsbidrag.

Inkomstuppgift för fastställande av avgift inom förskola och fritidshem.
Inkomstuppgiften innehåller bl.a. uppgifter om bruttoinkomst/år före skatt samt OB/jourersättning och semesterersättning. Inkomstuppgiften kan endast beställas av anställd personal i kommunen.

OBS!  Intyget kommer att finnas tillgänglig på "Mina Sidor" när vi hanterat ditt ärende.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa