Fritidshemsplats, Ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om plats på fritidshem till ditt barn.
Om barnet har två vårdnadshavare måste båda signera innan ansökan kan skickas in.

Om familjen har skyddad identitet kan Ni inte använda denna e-tjänst.

Frågor om e-tjänsten

Kicki Österbacka
christina.osterbacka@hofors.se
0290-771424

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
hofors.kommun@hofors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa