Fritidshemsplats, Anmälan till

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla ditt barn till plats på fritidshem.
Om barnet har två vårdnadshavare måste båda signera innan anmälan kan skickas in.

Om familjen har skyddad identitet kan Ni inte använda denna e-tjänst.

Frågor om e-tjänsten

Kicki Österbacka
christina.osterbacka@hofors.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
hofors.kommun@hofors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa