Var med och påverka Hofors kommuns nya översiktsplan

LÄS MER

Var med och påverka Hofors kommuns nya översiktsplan

Hur ser din drömkommun ut? Nu kan du vara med och påverka kommunens viktigaste och övergripande strategi, översiktsplanen.

Hur ser ditt Hofors kommun ut 2040, hur är Hofors kommun som plats att bo och leva på idag och hur kan vi utvecklas hållbart? Översiktsplanen visar hur vi vill utvecklas och är kommunens viktigaste, övergripande strategi för hur vi vill använda och utveckla våra mark- och vattenområden på lång sikt.

Kommunen behöver din hjälp

Inom arbetet med översiktsplanen behöver vi din hjälp. Ingen kan kommunen så bra som du och du är nu välkommen att berätta om hur du upplever din kommun. Din kunskap och lokalkännedom är ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Det finns en rad frågor som vi tar hänsyn till inom arbetet med översiktsplanen, exempelvis:

  • Hur ska kommunen utvecklas?
  • Var ska vi bygga bostäder?
  • Var ska det finnas service såsom skolor, förskolor och äldreomsorg?
  • Var behövs gångvägar, cykelvägar och kollektivtrafik?
  • Hur och var ska torg, grönområden och offentliga platser utformas?
  • Hur skapar vi förutsättningar för näringslivet?
  • Hur kan vi arbeta med hållbar utveckling och ta hand om vår miljö?
  • Hur tar vi hand om våra värdefulla kulturmiljöer?

Hur ser dina drömmars kommun ut?  Starta e-tjänsten och berätta för oss.

Har Du frågor om Översiktsplanen?

Kontakt: Medborgarservice

medborgarservice@sandviken.se

026-24 00 00

Dina synpunkter är anonyma.

Den här e-tjänsten ges av Hofors kommun och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

 

Frågor om e-tjänsten

Göran Ekelund
goran.ekelund@hofors.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen. Hofors Kommun
hofors.kommun@hofors.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa