Byte av platsalternativ förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna blankett används när barnet ska byta från avgiftsbelagd förskoleplats till avgiftsfri allmän förskola eller tvärtom.

Frågor om e-tjänsten

Christina Österbacka
christina.osterbacka@hofors.se
0290-771424

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
hofors.kommun@hofors.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa