Byte av platsalternativ förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna blankett används när barnet ska byta från avgiftsbelagd förskoleplats till avgiftsfri allmän förskola eller tvärtom.

Information: Om barnet byter från avgiftsbelagd förskoleplats till avgiftsfri allmän förskola och sedan tillbaka till avgiftsbelagd förskoleplats inom 90 dagar tas avgift ut för tiden däremellan. De 90 dagarna räknas från uppsägningsdatum, dvs när barnet/eleven inte längre har platsen kvar.

Frågor om e-tjänsten

Christina Österbacka
christina.osterbacka@hofors.se
0290-771424

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
hofors.kommun@hofors.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa