Skolskjuts vid val av annan skola än den av kommunen anvisade, ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elev som väljer en annan skola än den kommunen anvisar är normalt inte berättigad till skolskjuts. Undantag görs om eleven skulle haft rätt till skolskjuts till sin anvisade skola och kostnaden för kommunen inte blir högre för att resa till den valda skolan.

Rätt till skolskjuts gäller inte till fristående skola i annan kommun. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa