Busskort för gymnasieelever, ansökan om

LÄS MER

Elever i gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts. Däremot har gymnasieelever, under vissa förutsättningar, rätt till bidrag till elevresor enligt lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Bidraget beviljas i första hand i form av ett busskort och i andra hand i form av kontant ersättning.

Busskort får heltidsstuderande elever som är folkbokförda i kommunen och som har minst 6 km färdväg mellan bostaden och skolan. Folkbokföringsadressen gäller  i de fall där föräldrarna har skilda adresser. Ansvaret för elevens dagliga resor omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Räkna med viss handläggningstid. Busskort till Falun tar ca en vecka eftersom vi beställer enskilda kort. Busskort till Sandviken/Gävle/Hofors brukar gå snabbare då vi i regel har sådana kort hemma.

Busskort till dagliga resor ges inte till elever som har inackorderingstillägg.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa