Skolskjuts vid växelvis boende, ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skolskjuts från annan adress än folkbokföringsadressen kan beviljas om två vårdnadshavare har gemensam vårdnad om barnet men bor på skilda adresser.

Förutsättningen är att båda adresserna tillhör Hofors kommun och att barnet har växelvis boende, dvs vistas lika mycket och har ett varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna.

Kommunen fattar beslut om rätten till skolskjuts från annan adress än folkbokföringsadressen läsårsvis. Skjutsen planeras in i ordinarie beställningstrafik eller i linjetrafiken i form av bussbiljett.

Den transport som erbjuds är skjuts med adressbyte i jämn och ojämn vecka.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa