Skolskjuts pga särskilda skäl, ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utöver de avståndsregler och de undantag från dessa regler som finns beslutade i kommunens skolskjutsregler, kan elev beviljas skolskjuts pga funktionsnedsättning* eller annan särskild omständighet. Detta kan t ex vara att eleven har lägre trafikmognad jämfört med jämnåriga eller att det finns sociala skäl.

*Tillfälliga fysiska funktionsnedsättningar pga skada handläggs i första hand av försäkringsbolag (kommunens eller elevens).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa