Blanketter

LÄS MER

Här hittar du blanketter gällande kommunens verksamheter (observera att detta inte är en e-tjänst).

Alkohollagen/Serveringstillstånd, Ansökan till tjänster, Byggservicekontoret, Ekonomi, Föreningar, Förskola och fritidshem, Miljö och hälsoskydd, Omsorg och familj, Tjänstedirektivet, Trafik, Utbildning, Överförmyndaren samt Övriga blanketter

För att öppna pdf-filer krävs programmet Acrobat Reader, vilket du kan hämta gratis på www.adobe.se.

Frågor om e-tjänsten

Hofors Kommun
hofors.kommun@hofors.se
0290-290 00